top of page

voorwaarden

VOORWAARDEN

Dit zijn onze algemene voorwaarden. Deze zijn, samen met de verwijzingen die ze bevatten, van toepassing op elke overeenkomst die wij met u aangaan.

Wij hebben het recht deze voorwaarden te wijzigen. U stemt ermee in dat op onze overeenkomst altijd de laatste versie van deze voorwaarden van toepassing is.

REGISTRATIE


Om een product te bestellen moet u zich registreren. Hiervoor dient u uw persoonsgegevens aan ons te verstrekken. U dient deze persoonsgegevens naar waarheid in te vullen en actueel te zijn. Wij beschermen uw persoonsgegevens goed; zie ook onze Privacyverklaring op onze website. Gebruik een sterk wachtwoord voor uw account en geef uw wachtwoord nooit aan anderen. U bent verantwoordelijk voor elk misbruik van uw account (bijvoorbeeld: als iemand anders een bestelling bij ons plaatst met uw wachtwoord).

BETALINGEN


De (totaal)prijs van de producten staat vermeld in onze webshop. U betaalt via onze online betaalservice; Hiervoor maken wij gebruik van meerdere betaaldiensten.

LEVERINGEN


We bezorgen je product op het adres dat je hebt opgegeven bij het plaatsen van de bestelling. U kunt het adres niet meer wijzigen als wij het pakket al hebben verzonden. Wanneer het pakket is verzonden, ontvang je van ons een track & trace code waarmee je de bestelling kunt volgen. We doen ons best om de bestelling zo snel mogelijk te bezorgen. Wij garanderen dat u de bestelling uiterlijk 30 dagen na bevestiging van de bestelling ontvangt. Indien dit niet mogelijk is, kunt u ons verzoeken (a) het bedrag dat u voor het product heeft betaald onmiddellijk terug te storten, of (b) een vervangend product (van gelijke waarde) te sturen.

OPBRENGST


Je kunt het product altijd binnen 14 dagen na ontvangst retourneren.
Nadat u van ons een orderbevestiging heeft ontvangen, dient u het product binnen 14 dagen op te sturen. De kosten voor de Retour zijn voor uw rekening. Tijdens de periode dat u moet bedenken of u het product wilt behouden, dient u zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking. U mag het product slechts uitpakken en gebruiken voor zover dat nodig is om te bepalen of u het product wenst te behouden.

AANSPRAKELIJKHEID


Wij zijn niet aansprakelijk voor schade ontstaan door het gebruik van een product. Dit geldt niet als die schade is veroorzaakt door onze opzet, grove schuld of bewuste roekeloosheid. Uw recht op schadevergoeding zal in ieder geval niet hoger zijn dan het bedrag van het bestelde en betaalde product.

 

PRIVACYBELEID


Wij beschermen uw persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). U kunt ons privacybeleid raadplegen voor meer informatie.

INTELLECTUEEL EIGENDOMSRECHT


Alle intellectuele eigendomsrechten (zoals: auteursrechten, logo's, woordmerken) op onze teksten, foto's, afbeeldingen en andere materialen zijn ons eigendom (of worden door ons beheerd met toestemming van de rechtmatige eigenaar). Uw gebruik mag hier geen inbreuk op maken.

KLANTENSCHEMA


Als u een klacht heeft over de uitvoering van de overeenkomst, horen wij dat graag van u. Stuur je klacht zo snel mogelijk (en zo volledig mogelijk omschreven) naar boogyamsterdam@gmail.com. Wij zullen uw klacht zo spoedig mogelijk, uiterlijk vijf dagen nadat wij uw klacht hebben ontvangen, in behandeling nemen. Als het langer duurt om de klacht af te handelen, ontvang je binnen drie dagen een bevestiging van je klacht en laten we je weten wanneer we een inhoudelijk antwoord verwachten.

bottom of page