top of page

privacybeleid

PRIVACYBELEID

Wij bij BOOGY respecteren uw privacy en persoonlijke leven, maar soms hebben we persoonlijke gegevens van u nodig. Met de term Persoonsgegevens bedoelen we informatie waarmee u direct of indirect als persoon kunt worden geïdentificeerd.

In deze verklaring leest u welke Persoonsgegevens wij gebruiken. Ook leest u hoe wij deze Persoonsgegevens opslaan, beschermen en verwerken.

Het Privacybeleid is van toepassing op onze website www.boogy-amsterdam.nl en de diensten of producten die wij aanbieden. Wij behandelen uw Persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG en andere relevante wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van Persoonsgegevens, zoals de Telecommunicatiewet voor het gebruik van cookies.

PERSOONLIJKE GEGEVENS CATEGORIEN

BOOGY verwerkt de volgende categorieën persoonsgegevens:

  • Contact- en NAW-gegevens;

  • Locatie gegevens;

  • E-mailadres;

  • Bedrijfsgegevens;

  • Afwijkend afleveradres;

  • Financiële gegevens;

  • Accountgegevens, inclusief uw wachtwoord en gebruikersnaam;

 

Overige door u verstrekte persoonsgegevens.

OP WELKE BASIS EN VOOR WELKE DOELEINDEN GEBRUIKEN WIJ UW GEGEVENS?

Als u gebruik maakt van onze Website en Diensten, hebben wij hiervoor mogelijk uw Persoonsgegevens nodig.

Wij mogen uw Persoonsgegevens verwerken omdat wij voldoen aan de Relevante Wetgeving. We gebruiken uw Persoonsgegevens alleen:

Voor de uitvoering van de overeenkomst met jou;

Om te voldoen aan een wettelijke verplichting;

Voor een gerechtvaardigd belang van ons, nadat uw belangen zijn afgewogen;

Als u hiervoor toestemming heeft gegeven;

Als dit nodig is voor de behartiging van uw vitale belangen of die van een andere natuurlijke persoon, of

Als dit nodig is voor de vervulling van een taak van algemeen belang of de aan ons opgedragen taak bij de uitoefening van openbaar gezag.

 

Wij zorgen ervoor dat de verwerking van uw Persoonsgegevens adequaat, relevant en beperkt is tot wat we nodig hebben voor de doeleinden waarvoor de Persoonsgegevens worden verwerkt.

 

BASIS VAN VERWERKING

De verwerking van persoonsgegevens is alleen mogelijk op de volgende gronden: (i) wettelijke verplichting, (ii) uitvoering van de overeenkomst, (iii) verkregen (uitdrukkelijke) toestemming van betrokkenen, en (iv) gerechtvaardigd belang. Bij het verlenen van de diensten van BOOGY worden persoonsgegevens verwerkt. BOOGY verwerkt alleen gegevens die wij nodig achten voor (het verbeteren van) de dienstverlening en gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens die zij over u en uw gebruik van de diensten heeft verzameld. Grondslag voor de verwerking van deze gegevens is de overeenkomst die u met BOOGY bent aangegaan. Uw persoonsgegevens kunnen ook worden verwerkt door het bezoeken van de website www.boogy-amsterdam.nl als u hiervoor toestemming heeft gegeven.

BEHOEFTE AAN VERWERKING

De verwerking van uw persoonsgegevens is noodzakelijk om de dienst uit te kunnen voeren. De diensten die BOOGY aanbiedt kunnen niet volledig worden uitgevoerd zonder de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien voor bepaalde doeleinden met betrekking tot de persoonsgegevens uw uitdrukkelijke toestemming nodig is, dient u hiervoor apart toestemming te geven.

VERWERKING DOOR DERDEN

BOOGY deelt persoonsgegevens alleen met derden als dit strikt noodzakelijk is voor het uitvoeren van een overeenkomst en om te voldoen aan relevante wet- en regelgeving. Er worden geen persoonlijke gegevens verkocht. BOOGY heeft mogelijk een wettelijke verplichting om persoonsgegevens met derden te delen. Indien persoonsgegevens worden gedeeld met derden worden hiervoor verwerkersovereenkomsten afgesloten. De derde partijen met wie persoonsgegevens worden gedeeld zijn:

De op BOOGY ingeschakelde bezorgdienst(en)/verkopers, ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst. De categorieën persoonsgegevens die worden verwerkt zijn contact- en NAW-gegevens en locatiegegevens.

De Payment Provider, ten behoeve van de uitvoering van een overeenkomst. De categorieën persoonsgegevens die worden verwerkt zijn financiële gegevens.

De Boekhouder, ter uitvoering van een overeenkomst. De categorieën persoonsgegevens die worden verwerkt zijn contact- en NAW-gegevens en financiële gegevens.

Softwareleveranciers, ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst. De categorieën persoonsgegevens die worden verwerkt zijn de locatiegegevens, het e-mailadres en contact- en NAW-gegevens.

bottom of page